Unit Pengurusan Sumber Manusia

UPSM terbahagi kepada:

1. Perancangan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi.
2. Latihan dan Pembangunan Kerjaya.
3. Perkhidmatan Kemudahan dan Keutuhan Pengurusan.

1. PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

  1.1   Melaksanakan Urusan Pengambilan Anggota Kerja
 • Pelantikan Anggota Kerja Baru
 • Urusan Kenaikan Pangkat     
  1.2   Melaksanakan Urusan Pertukaran Anggota Kerja


  1.3   Melaksanakan Perkhidmatan Perjawatan
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 • Pemberian Taraf Berpencen 
  1.4   Mengurus dan mengemaskini data untuk Modul HRMIS
 • Data Perjawatan
 • Pengurusan Rekod Peribadi 
 • Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja
 • Pengurusan Prestasi 
 • Penamatan Perkhidmatan
 • Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Pentadbiran Sistem 


2.  LATIHAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA
 
  2.1   Mengurus dan melaksanakan Kursus Induksi 
 • Umum
 • Khusus 
  2.2  Mengurus dan melaksanakan Kursus Kompetensi
 • Fungsional 
 • Generik 
  2.3  Mengurus dan menyelaraskan Pepeiksaan Anggota Kerja
 • Pengesahan Jawatan 
        o  Subjek Perkhidmatan Awam
        o  Subjek Jabatan
 • Kenaikan Pangkat
 • Kelayakan Insentif
         o  BITK / BITPS


  2.4  Melaksanakan Urusan Skim Pinjaman Pengajian Kerjaya (SPPK)3.  PERKHIDMATAN KEMUDAHAN DAN KEUTUHAN PENGURUSAN
 3.1  Menyedia dan mengemaskini dokumen berkaitan Emolumen 
 • Pengiraan Gaji
 • Tuntutan Elaun 
3.2  Menyelaras Urusan Persaraan Anggota Kerja
 • Persaraan Wajib 
 • Persaraan Pilihan 
3.3  Melaksanakan Peranan Dan Hal-hal Keurusetiaan Mesyuarat
 • Jawatankuasa Tadbir Urus 
 • Panel Pembangunan Sumber Manusia
 • Lembaga Tatatertib
 • Jawatankuasa Pinjaman Kenderaan / Komputer 
 • Majlis Bersama Jabatan

Penafian

Kraftangan Malaysia dan Bahagian Khidmat Pengurusan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang di alami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terdapat di dalam blog ini hanya lah pandangan dan pendapat peribadi pengarang.